Prosumententarief

Vragen over het prosumententarief

 

Wat zijn prosumenten?

Prosumenten zijn netgebruikers, die zelf een deel van hun elektriciteit produceren. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Het vermogen van hun installatie is maximaal 10 kVa. Als prosumenten minder verbruiken dan ze produceren, wordt het netto-overschot aan elektriciteit automatisch in het distributienet geïnjecteerd.

Wat is het prosumententarief?

Het is een aanvullend tarief voor klanten met decentrale productie (vermogen van de omvormer is kleiner of gelijk aan 10kVa) met een terugdraaiende teller. Via het prosumententarief dragen ook deze gebruikers, die zelf elektriciteit produceren, evenredig bij aan het gebruik van het elektriciteitsnet.

Waarom werd het prosumententarief ingevoerd?

Wie zelf energie produceert, maakt dubbel gebruik van het elektriciteitsnet zonder dat hiervoor iets wordt aangerekend. Dergelijke netgebruikers (=prosumenten) plaatsen stroom op het net wanneer het eigen verbruik lager ligt dan wat de zonnepanelen produceren. Of ze nemen elektriciteit af als de eigen productie niet volstaat. Omdat de meter dan vooruit en dan weer terug draait, staat het jaarverbruik bij de jaarlijkse meteropname bij dit type van klanten vaak op ‘nul’. En wie geen kWh via zijn elektriciteitsmeter verbruikt, betaalt ook geen elektriciteit en dus geen netkosten. Op die manier worden de kosten volledig gedragen door elektriciteitsgebruikers zonder lokale elektriciteitsproductie. De invoering van het prosumententarief zorgt er voor dat gebruikers die zelf elektriciteit produceren ook evenredig bijdragen.

Wat is de wettelijke basis voor de aanrekening van het prosumententarief?

Het prosumententarief is een toegangstarief en volgt de gebruikelijke regels voor de toegang tot onze netten. Afnemers en producenten hebben op basis van het Energiedecreet recht op toegang tot een distributienet voor de afname en injectie van elektriciteit. Door het sluiten van een energiecontract duid je je leverancier aan als toegangshouder op jouw toegangspunt (EAN).
Dit houdt onder andere in dat de distributienetbeheerder de aanrekening voor het gebruik van het distributienet naar jouw leverancier doorstuurt.

Vanaf wanneer wordt het prosumententarief aangerekend?

De elektriciteitsleveranciers rekenen het prosumententarief aan vanaf 1 juli 2015. Voor installaties die na deze datum in dienst worden genomen, rekenen de leveranciers dit tarief aan vanaf de indienstneming van de installatie. De datum op het keuringsattest is steeds bindend.

Door wie wordt het prosumententarief aangerekend?

De elektriciteitsleverancier, waar je een leveringscontract bij afsloot, factureert het prosumententarief vanaf juli 2015.

Voor welke productie-installaties wordt het prosumententarief aangerekend?

Het prosumententarief wordt aangerekend voor lokale productie-installaties. Deze installaties hebben een geïnstalleerd vermogen van maximum 10 kVa, zijn aangesloten op het laagspanningsnet en hebben een terugdraaiende teller.

Productie-installaties met een geïnstalleerd vermogen boven 10 kVa hebben verplicht een meting die zowel afname als injectie afzonderlijk meet. Hiervoor zijn specifieke tarieven van toepassing.

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer (of de som van de omvormers) die de opgewekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Het maximaal AC-vermogen bepaalt het vermogen dat je PV-installatie maximaal kan produceren. Je kan deze informatie terugvinden op het keuringsverslag opgemaakt bij de indienststelling van de PV-installatie.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief?

Het overzicht van de volledige distributietarieven voor 2017 kan je hier terugvinden op.

Keuze van aanrekening?

Je kan kiezen tussen een forfaitaire aanrekening of een aparte aanrekening op basis van de werkelijke (niet-gecompenseerde) afname. Bij de keuze voor de plaatsing van een bi-directionele meter, waarbij afname en injectie afzonderlijk worden gemeten, is het percentage van de gelijktijdigheid bepalend of je voordeel kan doen met de plaatsing van een dergelijke meter. De aanrekening van het prosumententarief op basis van de terugdraaiende teller zal in de meeste gevallen namelijk voordeliger zijn voor de prosument.

Wat als je zonnepanelen hebt geplaatst, maar geen groenestroomcertificaten ontvangt?

Indien er op jouw toegangspunt (EAN) zonnepanelen met een terugdraaiende teller staan, betaal je het prosumententarief.
Dit omdat je aangesloten bent op het net en hier ook gebruik van maakt. Je bent dus de netgebruiker.

Wat indien je geen eigenaar bent van de zonnepanelen op je dak.

Het prosumententarief wordt steeds aangerekend aan de netgebruiker. Dit is de persoon of organisatie die op een bepaald adres elektriciteit verbruikt en is niet noodzakelijk de eigenaar van de zonnepanelen.
Het is de netgebruiker die gebruik maakt van de terugdraaiende teller en bijgevolg niet volledig bijdraagt voor zijn gebruik van het distributienet.
Je kan als netgebruiker natuurlijk altijd afspraken maken met de eigenaar van de zonnepanelen over de aangerekende kosten. Het prosumententarief zal echter steeds aangerekend worden aan de netgebruiker.