Welke installatie info

Hoeveel zonnepanelen heeft u nodig?

Uw zonnepaneleninstallatie moet in de eerste plaats zijn afgesteld op uw elektriciteitsverbruik.

  • Hoeveel bedraagt uw jaarlijks stroomverbruik (aantal kWh)? U vindt dit terug op de jaarafrekening van uw energieleverancier.
  • Welk gedeelte hiervan wilt u gaan opwekken met uw zonnepaneleninstallatie? Wilt u volledig zelfvoorzienend zijn (100%)? Of wilt u bijvoorbeeld maar 50% van uw stroomverbruik via de zon opwekken? Bepaal het aantal kWh dat u wenst op te wekken met uw zonnepaneleninstallatie.
  • Nu kunt u berekenen hoeveel wattage aan zonnepanelen u nodig heeft om dit aantal kWh te kunnen opwekken. Dit is afhankelijk van de oriëntatie van uw dak en van de dakhelling van uw dak (in geval van een plat dak kunt u dit optimaal zelf kiezen). U kunt de factor waarmee u moet rekenen, terugvinden in deze tabel. De berekening gaat als volgt:

                                                                 huidig verbruik / factor * 100 /0,9 = wenselijk wattage aan zonnepanelen

Bijvoorbeeld: verbruik op jaarbasis = 4500 kWh ; oriëntatie van het dakvlak = ZO ; helling van het dak = 35° ; hierdoor wordt uw factor gelijk aan 96

Berekening: 4500 / 96 * 100 / 0,9 = 5200Wp ofwel een pakket van 20 panelen van 260W

Hoeveel zonnepanelen kunt u plaatsen op uw dak?

Nu dat u heeft bepaald hoeveel wattage aan zonnepanelen u nodig heeft, kunt u bekijken of uw dak groot genoeg is voor dit aantal. We maken een onderscheid tussen een schuin dak en een plat dak.

  • Schuin dak: Per zonnepaneel van 275W heeft u een oppervlakte nodig van ongeveer 1,65m² (de exacte afmeting van een zonnepaneel bedraagt 1,64m x 0,99m). U moet steeds een afstand van een 40-tal centimeter van de randen van uw dak bewaren. In bovenstaand voorbeeld van 20 zonnepanelen heeft u 33m² aan dakoppervlakte nodig.
  • Plat dak: Per zonnepaneel van 275W heeft u een minimale oppervlakte van 2,2m² nodig. De benodigde oppervlakte is groter vermits u ruimte dient te laten tussen de verschillende rijen panelen. U moet steeds een afstand van een 40-tal centimeter van de randen van uw dak bewaren. In bovenstaand voorbeeld van 20 zonnepanelen heeft u 44m² aan dakoppervlakte nodig.

Wie doet de montage?

U bepaalt zelf welk gedeelte van de montage u voor uw rekening neemt. U heeft hierin 3 opties:

  • U monteert alles en sluit de installatie ook zelf aan.
  • U monteert alles en Durasun komt de elektrische aansluiting voor u doen. (mogelijkheid voor 6% BTW)
  • Durasun neemt de volledige montage en aansluiting voor zijn rekening. (mogelijkheid voor 6% BTW)

U kunt één van deze opties kiezen wanneer u een pakket besteld.