SOFAR POWERALL ESI 3K-S1

 1.142,00 Vanaf prijs excl. BTW

Alles-in-één residentieel energieopslagsysteem met geïntegreerde hybride omvormer

Dit High-Voltage batterijsysteem van SofarSolar bestaat uit 1 tot 6 BTS 5K-batterijmodules en een 1-fase ESI 3K-S1 hybride omvormer.

Er kunnen maximaal zes units parallel worden aangesloten, waardoor een configuratie tot 36 kWh en 180 kWh mogelijk is.

Slim energiebeheer

De batterijmodules worden geleverd met een geïntegreerd batterijbeheersysteem en een stroomregeleenheid. De SOFAR PowerALL kan de uitgangsspanning en stroom van de batterij intelligent aanpassen aan de SOC van de batterij. Dit leidt tot een toename van de beschikbare energiecapaciteit.

Modulair

De batterijcapaciteit kan eenvoudig worden uitgebreid door het modulaire, stapelbare ontwerp van het systeem. In combinatie met click-to-connect kabels is de installatie zowel snel als gebruiksvriendelijk.

Veiligheid

De LiFePO4-batterijmodules worden geleverd met CATL-batterijcellen. Daarnaast zijn er meerdere actieve en passieve beveiligingsfuncties, geleverd door het BMS, de power control unit en de omvormer. Aan de batterijzijde zijn zekeringen geïnstalleerd.

Belangrijke eigenschappen:

 • hoog rendement van +97%
 • maximaal uitgangsvermogen 3300W
 • groot spanningsbereik per MPP tracker 85v-520v
 • 2 MPP trackers
 • 5 jaar productgarantie
 • Laad- en ontlaadvermogen batterij : 3000W

U vindt de technische fiche van de omvormer hier terug.

Beschrijving

Sofar Solar houdt zich al sinds 2007 bezig met duurzame producten.

Kenmerken van SOFAR

 • Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 • Zeer innovatief gericht met een grote R&D afdeling
 • Erg stil met minder dan 45dB op 1 meter
 • Hoge conversie efficiëntie tot 98,7%
 • Standaard geleverd met SD kaart
 • Verzekerd bij CHUBB

Bijkomende informatie

Gewicht 37 kg
Afmetingen 37 cm

SOFAR POWERALL ESI 3K-S1

 1.142,00 Vanaf prijs excl. BTW

Système de stockage d’énergie résidentiel tout-en-un avec onduleur hybride intégré

Ce système de batterie haute tension de SofarSolar se compose de 1 à 6 modules de batterie BTS 5K et d’un onduleur hybride monophasé ESI 3K-S1.

Jusqu’à six unités peuvent être connectées en parallèle, ce qui permet de configurer jusqu’à 36 kWh et 180 kWh.

Gestion intelligente de l’énergie

Les modules de batterie sont dotés d’un système de gestion de la batterie intégré et d’une unité de contrôle de la puissance. Le SOFAR PowerALL peut ajuster intelligemment la tension et le courant de sortie de la batterie en fonction de l’état de la batterie. Cela entraîne une augmentation de la capacité énergétique disponible.

Modulaire

La capacité de la batterie peut être facilement augmentée grâce à la conception modulaire et empilable du système. Grâce aux câbles à connecter, l’installation est à la fois rapide et conviviale.

Sécurité

Les modules de batterie LiFePO4 sont livrés avec des éléments de batterie CATL. En outre, de multiples fonctions de protection active et passive sont assurées par le système de gestion des bâtiments, l’unité de contrôle de la puissance et l’onduleur. Les fusibles sont installés du côté de la batterie.

Caractéristiques principales :

 • un rendement élevé de +97 %.
 • puissance de sortie maximale 3300W
 • Large plage de tension par tracker MPP 85v-520v
 • 2 trackers MPP
 • Garantie de 5 ans sur le produit
 • Puissance de charge et de décharge de la batterie : 3000W

Vous pouvez trouver la fiche technique de l’onduleur ici.

Categorie:

Beschrijving

Sofar Solar s’intéresse aux produits durables depuis 2007.

Caractéristiques de SOFAR

 • Excellent rapport qualité/prix
 • Fortement axé sur l’innovation, avec un important département de R&D
 • Très silencieux, moins de 45 dB à 1 mètre
 • Rendement de conversion élevé (jusqu’à 98,7 %)
 • Fourni avec une carte SD en standard
 • Assuré à CHUBB

Bijkomende informatie

Gewicht 37 kg
Afmetingen 37 cm